Mantık hatalarından doğan veritabanı sorunlarının restorasyonu? Bilgisayar terminolojisinde restorasyon terimi diğer alanlardan farklı bir şekil almaktadır. Bu terim geri dönüştürme ve kurtarma terimlerine karşılık gelerek sorunlara uğrayan bütün yazılım ve donanımların yeniden kurtarılması anlamını ihtiva etmektedir. Özellikle yazılımsal anlamda Microsoft ve diğer işletim sistemlerinde pek çok sorunlarla karşılaşmak mümkündür. Bu sorunlara mantıksal hasarlar neden olmaya devam ederek bunu aniden elektrik kesintileri takip etmektedir. İşte söz konusu bütün sorunların bütünüyle giderilmesini sağlayan nitelikli çalışmalarla ms exchange server veritabanı data kurtarma mümkün olmaktadır. Yapılan işlemler ışığında veritabanının bütünüyle kurtarılması için gerekli olan nitelikler bütünüyle ele alınmalıdır. Virüslerden, donanımsal hasar ve kusurlardan, ani elektrik kesintilerinden, yazılımın mantık hatalarına düşmesi gibi sık sık yaşanan sorunlarla serverlerin veri tabanları çökmektedir. Profesyonel veri kurtarma merkezleri tarafından yeniden restorasyonu yapılabilecek olan bu veri kurtarma hizmetlerinde böylelikle söz konusu tüm sorunların bütün yönleriyle ortadan kaldırılması mümkün olabileceği gibi bununla beraber ortaya çıkabilecek olan yeni sorunların da tamamen ortadan kaldırılması sağlanabilir. Bu açıdan nitelikli olması adına sunulmaya devam edilen başlıca temel fırsatlardan birisini oluşturan mantık hatalarından tıpkı Oracle ve Microsoft Access veritabanını tehdit eden sorunlarda olduğu gibi bu alanlarda da ms exchange server veritabanı data kurtarma sorunlarının üstesinden gelinmektedir. Profesyonel ver kurtarma merkezlerinde yürütülen bütün bu hizmetlerle sorunların ortadan kaldırılması mümkün olabilmektedir.